2. 5. 2017.

VJSN-fin2017-1Q-NotREV-N-HR
REZULTATI POSLOVANJA VJESNIKA d.d. ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.03.2017. TROMJESEĈNI IZVJEŠTAJ – NEREVIDIRANI