15. 5. 2012.

VJSN-fin2011-1Y-REV-K-HR
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. (revidirani i konsolidirani izvještaji)