Preuzimanja

Upute za pripremu

Joboptions dokumenti

ICC Profili

Provjera ispravnosti

Za provjeru ispravnosti Vaših PDF dokumenata koje ste poslali za tisak, od velike pomoći bit će Vam Enfocus PitStop StatusCheck kojeg možete besplatno preuzeti s adrese: http://www.enfocus.com/download.php?id=869 koji će Vam točno pokazati gdje su eventualne greške u Vašim dokumentima i pomoći Vam pri rješavanju tih problema.

Acrobat Reader

Za pregled PDF dokumenata potreban Vam je Adobe Acrobat Reader kojeg možete besplatno preuzeti s Adobe stranica.