O nama


Tvrtka/naziv

VJESNIK dioničko društvo tiskarsko izdavačke djelatnosti
VJESNIK d.d.

Sjedište/adresa

Zagreb
Slavonska avenija 4

MBS

080304753

OIB

83180487843

Temeljni kapital/ukupan iznos članskih uloga

106.168.300,00 kuna

Pravni oblik

dioničko društvo

Predmet poslovanja/djelatnosti

22 Izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa
52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
65.23 Ostalo financijsko posredovanje, d. n.
70 Poslovanje nekretninama
72 Računalne i srodne djelatnosti
74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
74.81 Fotografske djelatnosti
74.82 Djelatnosti pakiranja
92.40 Djelatnosti novinskih agencija
 • mjenjački poslovi
 • računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanja pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • kupnja i prodaja robe
 • organiziranje sajmova i izložaba
 • međunarodno otpremništvo
 • javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom i sportskom turizmu
 • pružanje ostalih turističkih usluga i dr.
 • ustupanje investicijskih radova u zemlji i inozemstvu
 • međunarodno-prometno agencijski poslovi
 • usluge kontrole kvalitete i kvantitete robe u međunarodnom prometu
 • zastupanje stranih tvrtki
 • prikupljanje i plasman domaćih i svjetskih informacija
 • projektiranje, građenje i nadzor
 • održavanje zgrada
 • poštanske i kurirske usluge

Osobe ovlaštene za zastupanje

Ilija Nedić
- direktor Društva
- zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, postao Direktor Društva s danom 14.4.2017. godine

Nadzorni/upravni odbor

Diana Krčmar
- predsjednica Nadzornog odbora
- odlukom skupštine Društva održane dana 24.3.2017. godine postala članica Nadzornog odbora,
Josip Klemm
- zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- odlukom skupštine Društva održane dana 24.3.2017. godine postao član Nadzornog odbora
Jasmina Raić
- član Nadzornog odbora
- odlukom skupštine Društva održane dana 24.3.2017. godine postala članica Nadzornog odbora
Jure Ivančić
- član Nadzornog odbora
- odlukom skupštine Društva održane dana 24.3.2017. godine postao član Nadzornog odbora
Krešimir Kurtak
- član Nadzornog odbora