O nama


Tvrtka/naziv

VJESNIK dioničko društvo tiskarsko izdavačke djelatnosti
VJESNIK d.d.

Sjedište/adresa

Zagreb
Slavonska avenija 4

MBS

080304753

OIB

83180487843

Temeljni kapital/ukupan iznos članskih uloga

106.168.300,00 kuna

Pravni oblik

dioničko društvo

Predmet poslovanja/djelatnosti

22 Izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa
52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
65.23 Ostalo financijsko posredovanje, d. n.
70 Poslovanje nekretninama
72 Računalne i srodne djelatnosti
74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
74.81 Fotografske djelatnosti
74.82 Djelatnosti pakiranja
92.40 Djelatnosti novinskih agencija
 • mjenjački poslovi
 • računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanja pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • kupnja i prodaja robe
 • organiziranje sajmova i izložaba
 • međunarodno otpremništvo
 • javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom i sportskom turizmu
 • pružanje ostalih turističkih usluga i dr.
 • ustupanje investicijskih radova u zemlji i inozemstvu
 • međunarodno-prometno agencijski poslovi
 • usluge kontrole kvalitete i kvantitete robe u međunarodnom prometu
 • zastupanje stranih tvrtki
 • prikupljanje i plasman domaćih i svjetskih informacija
 • projektiranje, građenje i nadzor
 • održavanje zgrada
 • poštanske i kurirske usluge

Osobe ovlaštene za zastupanje

Kristian Jularić
- predsjednik Uprave
- zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, postao predsjednik Uprave s danom 17.5.2016. godine

Nadzorni/upravni odbor

Morana Paliković Gruden
- predsjednica Nadzornog odbora
- odlukom skupštine Društva održane dana 23.10.2013. godine postala član Nadzornog odbora,
Josip Klemm
- zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- odlukom skupštine Društva održane dana 03.09.2012. godine postao član Nadzornog odbora
Nenad Santini
- član Nadzornog odbora
- odlukom skupštine Društva održane dana 03.09.2012.. godine postao član Nadzornog odbora
Žarko Stilin
- član Nadzornog odbora
- odlukom skupštine Društva održane dana 03.09.2012. godine postao član Nadzornog odbora
Krešimir Kurtak
- član Nadzornog odbora