Kalendar događanja

Objave financijskih rezultata:

30.04.2021. – objava nerevidiranog financijskog izvještaja za 2020. godinu
30.06.2021. – objava revidiranog financijskog izvještaja za 2020. godinu

Glavna skupština:

Kolovoz 2021. godine